رنکینگ: بهترین دانشگاه ایران

67

اینفوگرافیک بهترین دانشگاه ایران در سال ۱۳۹۷

این اینفوگرافیک را در سایت/وبلاگ خود انتشار دهید
image-1

23.08%

دانشگاه صنعتی شریف

image-1

7.69%

2
دانشگاه شهید بهشتی

image-1

7.69%

دانشگاه تهران

نتیجه نظرسنجی بهترین دانشگاه ایران

سال ۱۳۹۷

image-1

www.iranranks.com

نظرسنجی همچنان ادامه دارد: بهترین دانشگاه ایران

آخرین نتیجه نظرسنجی تا به امروز

به نظر شما بهترين دانشگاه ايران كدام است؟

نظرات