صفحه اصلی / نظرسنجی: وسايل نقليه

نظرسنجی: وسايل نقليه

نظرسنجی: بهترین خودروی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون

بهترین خودرو تا 500 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۵۰۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید.   خودروی مورد علاقه شما در …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودروی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان

کیا سراتو وارداتی : بهترین خودرو تا 400 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۴۰۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید.   خودروی مورد علاقه شما در …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودروی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان

مزدا 3 : بهترین خودرو تا

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۳۰۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید.   خودروی مورد علاقه شما در …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودروی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان

بهترین خودرو تا 200 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید.   خودروی مورد علاقه شما در لیست …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودروی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان

بي ام و سری 1 : بهترین خودرو زیر 600 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو زیر ۶۰۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید.   خودروی مورد علاقه شما در …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودروی ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان

بهترین خودرو تا 80 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۸۰ میلیون برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید.   خودروی مورد علاقه شما در لیست …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودرو ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان

چری تیگو 7 : بهترین خودرو تا 250 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۲۵۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. خودروی مورد علاقه شما در لیست …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودرو ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان

برلیانس کراس C3 بهترین خودرو تا 150 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۱۵۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. خودروی مورد علاقه شما در لیست …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودرو زیر ۱۰۰ میلیون تومان

H30 کراوس بهترین خودرو زیر 100 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو زیر ۱۰۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. خودروی مورد علاقه شما در لیست …

مشاهده بیشتر »

نظرسنجی: بهترین خودرو تا ۵۰ میلیون تومان

تیبا2 بهترین خودرو تا 50 میلیون

نظرسنجی بهترین خودرو تا ۵۰ میلیون تومان برای مشاهده رنکینگ بر روی دکمه نتایج در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید. و برای شرکت در نظرسنجی پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود بر روی دکمه ارسال در انتهای لیست گزینه ها کلیک نمایید.   خودروی مورد علاقه شما در …

مشاهده بیشتر »