مقاله: نظرسنجی چیست؟

37

نظرسنجی چیست؟

نظرسنجی یک ابزار جمع آوری داده جهت کسب اطلاعات از افراد می باشد. اجرای آن می تواند از طریق پرسشنامه چاپی، تماس تلفنی، ایمیل، مصاحبه حضوری و یا در اینترنت صورت پذیرد.

نظرسنجی یا پرسشنامه یک ابزار بسیار ساده برای تحقیقات بازار، انواع ارزیابی ها، سنجش رضایت کارکنان و یا مشتریان، برنامه ریزی رخدادها و دیگر کاربردهای فراوان می باشد.

نمونه هایی از پرسشنامه آنلاین:

  • نظرسنجی خدمات مشتری، تجربیات کاربران، توسعه محصول
  • نظرسنجی نگهداری و حفظ مشتری، رضایت مندی از ارائه خدمات
  • نظرسنجی بازخورد کارکنان، عملکرد مدیریت

نظرسنجی یک ابزار موثر، ساده و فوق العاده ارزان برای دستیابی به اطلاعات ارزشمند است که مستقیما از پاسخ دهندگان موردنظر دریافت می گردد.

 انواع روشهای جمع آوری داده در نظرسنجی

نظرسنجی ها می توانند به روشهای متفاوتی اجرا شوند. مثالهایی از روشهای مختلف که شما می توانید در یک نظرسنجی انجام دهید عبارتند از:

  • ایمیل
  • تلفن
  • آنلاین
  • مصاحبه در منزل/ محل کار
  • گروه های متمرکز
نظرسنجی آنلاین و یا اینترنتی بهترین روش برای جمع آوری داده های رای گیری می باشد

 

نظرسنجی با دسترسی آزاد

یک نظرپرسی با دسترسی آزاد نوعی از رای گیری عقاید می باشد که در آن نمونه های غیراحتمالی از کاربران به انتخاب خود در نظرپرسی شرکت می کنند. مشهورترین مثال ها از یک نظرسنجی با دسترسی آزاد  درخواست از کاربران برای تماس با یک شماره تلفن، کلیک بر روی گزینه نظرپرسی در وب سایت و یا ارسال بریده ای از یک روزنامه می باشد. در مقابل نظرسنجی هایی قرار دارند که از تکنیک های مختلف بهره می گیرند تا این اطمینان حاصل شود که رای گیری مورد اجرا بیانگر نمونه ای تصادفی از جامعه هدف، قابل اتکاء و علمی می باشند. بارزترین تفاوت میان نظرپرسی دسترسی آزاد با نظرسنجی علمی این است که نظرسنجی علمی معمولا نمونه ها را بصورت رندم و تصادفی انتخاب می کنند.

 

ایران رنکس سایت نظرسنجی و رنکینگ ایران

 

نظرات